A tantárgyi program leírása, követelményei
 
A tantárgy címe: Kreatív számítógépes gyakorlatok
A tantárgy rövidített címe: Kreatív számítógépes gyakorlatok
Tantárgykódja:  
Felelõs tanszéke: Intermédia
Oktatója: Fernezelyi Márton, Langh Róbert, Szegedy-Maszák Zoltán
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezõen választható /Kötelezõen elõírt, kötelezõen választható, szabadon választható/
Képzési idõ szemeszterekben: 1
Képzési idõ hetente: 4
Tanulmányi szint: szakképzési modul /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 5
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi elõkövetelmények: programozástechnika 2, multimédia fejlesztés 2
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy
 
Tanulmányi követelmények: A kurzus célja, hogy az egyedi technikai megoldásokat igénylô hallgatói munkák (installációk, komplex internetes, multimédia alkalmazások) megvalósításához kereteket biztosítson. A félévente változó tematika az éppen aktuális technikai újdonságok gyakorlati alkalmazását teszi elsajátíthatóvá, beépíthetôvé a hallgatók mûveibe. Követelmény összetett, technikai értelemben is innovatív projektek kezdeményezése és megvalósítása.
Az ismeretek ellenõrzésének módja: Gyakorlati feladat megoldása.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a gyakorlati feladatmegoldások alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény az elôadásokon érintett felhasználói programok, fejlesztôrendszerek, technológiák, gyakorlati tapasztalatok készségszintû gyakorlati alkalmazása.
Oktatási módszerek: Az elôadásokon gyakorlati példák alkalmazásán, feladatok megoldásán keresztül válik elsajátíthatôvá a tananyag.
Javasolt tanulási módszerek: Az elôadásokon említett gyakorlati példák mellett a hallgatók egyéni alkotásaik megvalósítása szükséges az ismeretek begyakorlásához. Javasolt a kurzus teljesítéséhez szükséges mû kivitelezése mellett további gyakorlás, az órákon érintett technikákat alkalmazó gyakorló feladatok elkészítése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Összetett, technikai értelemben is innovatív projektek, pl. interaktív installáció, CD-ROM, on-line alkalmazás.

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A projekteket a tervezéstôl a gyakorlati megvalósításig eljuttató folyamat a mûvészi munkában nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat biztosítják a hallgatók számára.
 
A tantárgy leírása, oktatandó fõbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A kurzus célja, hogy az egyedi technikai megoldásokat igénylô hallgatói munkák (installációk, komplex internetes, multimédia alkalmazások) megvalósításához kereteket biztosítson. A félévente változó tematika az éppen aktuális technikai újdonságok gyakorlati alkalmazását teszi elsajátíthatóvá, beépíthetôvé a hallgatók mûveibe.
 
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Mivel a kurzus félévente változó rendszerben az aktuális technikai újdonságokat dolgozza fel, így a háttéranyag folyamatosan változik, ám nyomonkövethetô a kurzus weboldalain.
 
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök:

A tanszék számítógépstúdiójának eszközparkja, illetve speciális, a kurzus keretében fejlesztett hardver- és szoftverkomponensek.
Az elôadásokon gyakran használt internetes anyagok a hallgatók otthoni felkészülését is segítik.