A tantárgyi program leírása, követelményei
A tantárgy címe: Művészet és autonómia
A tantárgy rövidített címe: Művészet és autonómia
Tantárgykódja:  
Felelõs tanszéke: Intermédia
Oktatója: El-Hassan Róza
Melyik tantárgycsoportba sorolt: szabadon választható /Kötelezõen elõírt, kötelezõen választható, szabadon választható/
Képzési idõ szemeszterekben: 1 félév
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
5-8
Képzési idõ hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: alapképzési modul /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen: 22
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi elõkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy /aláírás, gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat, záróvizsga/
 
Tanulmányi követelmények: Önálló alkotói tevékenység, aktív műtermi munka, gyakori konzultáció a szaktanárral.
Az ismeretek ellenõrzésének módja: A szemeszterek végén rendezett közös bemutató, kiállítás.
Az osztályzat kialakításának módja: A vállalt feladatok végrehajtásának, illetve az önálló művek minősége alapján.
Vizsgakövetelmények: Aki vizsgázik, annak rövid írásbeli beszámolót kell írni.
Oktatási módszerek: Szaktanári konzultáció, a hallgató egyéni munkáinak korrektúrája, előadások, témafelvetések, kérdések megvitatása a művészeti autonómia tárgykörében. Gyakorlati feladatok, konzultáció a képalkotási folyamatról, az illusztrációról, mint kísérleti térről.
Javasolt tanulási módszerek: Rendszeres feladatmegoldás az (önkéntesen vállalható) feladatoknál, folyamatos, aktív műtermi munka, konzultáció. A kiindulásként felhasznált szövegrészletek alapján  képsorozatok, vázlatok, illusztrációk készítése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2-5 / szemeszter
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Tematikus feladatok, illetve önálló munka, képsorozatok készítése a megadott szöveg-szemelvények alapján.

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Az aktív művészeti tevékenység gyakorlata.
 
A tantárgy leírása, oktatandó fõbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Az illusztráció és a rajz mint kísérleti tér
gyakorlati feladatok

A kurzus gyakorlati részében megadott szövegekhez nagyszámú illusztráció készül, az illusztráció fogalma a legtágabb értelemben értendo, képi jegyzet vagy egy paradoxon képiesítése, így a szöveg elsosorban ugródeszka a képek világába, melytol el lehet rugaszkodni: fel lehet dolgozni a hangulatát, de lehet a szöveg ellen is hatni, egyet nem értésünket kifejezni: minden elofordulhat, a képregény, a színes gouache festmény, a muteremben készült kroki, akvarell, geometrikus, szerkesztett ábra, kalligráfia, gesztus - popszövet, kollázs, anyagmontázs, ceruzarajz, print, számítógépen generált vagy montírozott kép, festmény, vázlatok konceptuális muvekhez, performanszokhoz, akciókhoz.
A vázlatokhoz elsosorban könnyen kezelheto, kéznél lévo eszközöket használunk. melyek lehetové teszik, hogy ne szervezéssel, anyagbeszerzéssel menjen el a tartalmi ido.
- gyakorlat: a kurzuson folyamatosan beszélünk a hallgatókkal az otthon vagy a muteremben készült képsorokról.
Mivel munkáimat hasonló módon kezdem el papíron a technika könnyen kezelhetoségét, és gyorsaságát szeretném átadni, mely a késobbiekben alapeszköz koncepciók, projektek kidolgozásánál. Így a fogalmi gondolkodás és a megvalósult konceptuális mu , videó vagy film közé bekerülhet az anyag, a festészet és a rajz szabadsága, a képek igényessége. Ez segíthet abban is, hogy ne elégedjünk meg feltétlenül egy konceptuális ötlet vagy filmes jelenet beállításának elso képi verziójával, hanem fejben és papíron minél jobban körüljárjuk a legeroteljesebb képiség és térbeliség irányait.
 

Művészet és Autonómia 1.
előadások, beszélgetések, témák címszavakban:
- Autonóm művészet a 90-es években a Balkánon és a szubjektív narratíva
- A szubjektív politikai narrativa mint műfaj, avagy hogyan kapcsolódnak egymáshoz Anri Sala, Milica Tomic autobiografikus videoinstallációi,  a balkánon készült  munkám és Slavoj Zizek "The Post Political Denkverbot (1998)" című szövege
- miért festenek legtöbbször szubjektív, autobiografikus  narrativákat  a magyar roma művészek és miért nem tekintik elsősorban a politikai akciót, a happeninget  esztétikai cselekedetnek? holott lenne okuk a tüntetésre
- klasszikus autobiografikus elbeszélő jellégű művek Frida Kahlo kapcsán
- visszavonulás lehetőségei a széles körű és többségi társadalmi konszenzus területeiről (pl.Gulácsy Lajos kapcsán)

  Művészet és Autonómia 2.
A jó és a szép viszonyai, vonzódások és taszítások, mivel szabad játszani és mivel nem szabad, lehet-e Brechtnek humorérzéke: avagy karitatív plakátok, kampányok esztétikája (elkötelezettség és játékosság lehetőségei a progresszív művészeknél: pl. Jean Damien Fleury svájci művész  "Gourmand" című szubverzív plakátja, audiovizuális installációi az éhező gyerekekért az Unicef kapcsán),  a tüntetések esztétikája, bécsi akcionizmus 68 körül, médiaesemény
- a Kis Játszótér és a Kocsma mint autonóm tér
- A személyes találkozás mint autonóm műfaj,  az interperszonális tér  Nicolas Bourrioud: "Relationel Aesthetics" leírásában a 90-es évek végén készült művekről (pl. Rikrit Tiravanija teafőző sátráról, XY masszázsszalonja a  Baseli art-fairen, ennek válsága 2001 szeptember után),
- KMKK- és a szóbeliség öröme, 
- Kisvarsó.
  esetleg, ha van rá idő:
Művészet  és Autonómia történelmi dialektikái
- Egy mindent bekebelező és semlegesítő  archívum mint modell: Boris Groys "Über das Neue " c. könyve kapcsán, ennek kritikája, avagy a kelet európai disszidens  egyik pillantása a pluralista demokratikus rendszerre a 80-as évek végen.
- A kelet európai művészet autonómiájának útjai és a nyugati white cube mint  oltalmazó tér és védett terület: avagy hogyan történhet meg, hogy ugyanannak a képnek a terjesztéséért az egyik helyen életvesztés járt, jár máig is, másik helyen pedig fizetnek érte: miért terjeszthette  Andy Warhol szabadon  és tömegesen multipliként Mao képeit, miért fizettek oly sokat a RAF terroristák olajjal megfestett portréiért Gerhard Richternek,  miért nem mindegy, hogy hol van a vörös csillag, félhold , horogkereszt, kereszt: uszítás vagy tüntetésként a téglafalon, vagy a MOMA-ban.
- Létezik- e még ma is a white cube és a modern múzeum, mint oltalmazott és társadalmon kívüli tér, illetve a pluralista demokratikus gondolkodás szimbolikusan szabad tere?  
 
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
 
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az Intermédia Tanszék eszközparkja, papír, ceruza, tinta, festék, számítógépes nyomat, fotóanyagok stb.