A tantárgyi program leírása, követelményei
A tantárgy címe: Videóanimáció, videómûsor készítés
A tantárgy rövidített címe: videó 4
Tantárgykódja:  
Felelõs tanszéke: Intermédia
Oktatója: Tálosi Gábor
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezõen választható /Kötelezõen elõírt, kötelezõen választható, szabadon választható/
Képzési idõ szemeszterekben: 1
Képzési idõ hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: szakképzési modul /Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel/
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 5
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi elõkövetelmények: videó 3
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
 
Tanulmányi követelmények: A kurzus célja a non-lineáris videóvágó berendezések önálló használatához szükséges technikai és elméleti ismeretek elsajátítása, a programok lehetõségeinek megismerése és használata. Követelmény a kurzus során kiadott gyakorlati feladatok önálló megvalósítása.
Az ismeretek ellenõrzésének módja: A félév során megoldott gyakorlati feladatok értékelése, kollokvium a félév végén.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a féléves munka, a gyakorlati feladatok megoldása és az elméleti ismeretek számonkérése alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény a félév során megismert technikai eszközök mûködési elvének ismerete, az eszközök készségszintû, üzembiztos használata.
Oktatási módszerek: Az elõadásokon gyakorlati példák alkalmazásán, közös és egyéni feladatok megoldásán keresztül válik elsajátíthatóvá a tananyag.
Javasolt tanulási módszerek: A kurzus során kiadott gyakorlati feladatok egyéni megvalósításához az oktató a tanórákon, konkrét gyakorlati példákon keresztül nyújt segítséget. A tananyag elsajátításához szükséges a hallgató önálló felkészülése, az ajánlott irodalom megismerése mellett javasolt a gyakorlati feladatok ismétlése, a készülõ videóanyagok javított változatainak ismételt elkészítése konzultációk alapján.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: legalább 2
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Az órákon elhangzott témákban önálló tervek alapján szerkesztett videóanyagok készítése.

A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A kiadott feladatokat (projekteket) a tervezéstõl a gyakorlati megvalósításig eljuttató folyamat a mûvészi munkában nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat biztosítják a hallgatók számára.
 
A tantárgy leírása, oktatandó fõbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A non-lineáris videószerkesztés lehetõségeinek megismerése és önálló használata különbözõ programokban.
  Digitális videómûsor szabványok, VCD, SVCD, DVD-R
  Bemutatásra szánt, önállóan szerkesztett digitális videóanyagok, mûsorok készítése.
 
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb): Dr. Ferenczy Pál: Videó és hangrendszerek (Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986)
  Vagyóczky Tibor: Kézikönyv alkotóknak (Magyar Operatõrök Társasága ISBN 963 00 9213 1)
  Videopraktika folyóirat (Banach Kft. ISSN: 1219-5596)
  Médiatechnika folyóirat (Soltész reklám Kft. ISN: 1585-3020)
  Sztereó folyóirat (Soltész reklám Kft. ISSN: 1218-8026)
 
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az Intermédia tanszék digitális stúdiójának eszközei