Sárosi Anita és Szörényi Beatrix
KIRAKAT

Egy éves művészeti projekt
2000.02.24. - 2001.02.23.
Budapest I. ker. Hattyú u. 10/c. www.sztaki.hu/providers/kirakat

Tizenkét installációt készítettünk - havonta váltakozva az utcán, egy kirakatban - figyelembe véve a természet egy év alatt zajló, ciklikusan ismétlődő, folyamatos változásából adódó, évszakok és hónapok szerinti jellegzetességeit. Minden hónapban egy "szobát" építettünk a kirakatba, ahová szabadon betekinthetett a jarókelő és amelyek mindegyikéhez tartozik egy-egy site rész, amit az évközbeni kiállítások megnyitóival párhuzamosan töltöttünk fel az Internetre. A kirakat, mint kiállítási tér, lehetővé tette, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljünk az emberekkel, az Internet pedig, mint nem helyhez kötött kommunikációs lehetőség, az installációk és a hozzájuk kapcsolódó kép-hang-szöveg integráció virtuális helye, amely tartalmazza a járókelők reakcióinak egy részét is. A kirakatok azonosíthatatlanságával és névtelenségével provokáltuk a nézőt, az Interneten pedig, megpróbáltuk aktivizálni, hogy keltse életre az oldalainkat. Fontos volt számunkra, hogy minden kereskedelmi és intézményesült művészeti háttértől függetlenül dolgozhassunk, mert a kívánt cél elérését ez lehetetlenné tette volna.
A legtöbb ember kíváncsi arra, hogy mások hogyan élnek. Szívesen kukkantunk be más emberek lakásába, ha az utcán sétálva lehetőségünk nyílik benézni valaki ablakán. Ezt a mindennapi voyeurizmust, kíváncsiságot kihasználva bepillantást engedünk a nézőnek az általunk létre hozott személyes terekbe. A nyilvános térbe helyezett személyes tér, irritatív helyzetet hoz létre a néző számára. Ha elsétálva a kirakat előtt - bocsánatos bűnként - csak egy pillantást vet a "szobára", ugyan azzal az érzéssel megy tovább, mintha egy ablakon nézett volna be, ahol nincs otthon a lakó vagy épp átment a másik szobába; ha - kihasználva a lehetőséget - megáll és körülnéz, felkutathatja a belső teret. Olyan információk birtokosává válhat, amelyek közelébe semmilyen más módon nem kerülhetne. Ezzel olyan szerepbe kerítjük a nézőt, amelyben úgy érezheti magát, mint egy besurranó tolvaj, aki olyasmit lát, ami nem tartozik rá vagy amitol úgy érzi, hogy esetleg jobb lett volna nem látnia.
Web: Miközben a kirakatok egymást váltva cserélődtek, a kiállításmegnyitókhoz igazodva, a website hónapról hónapra folyamatosan bővült, töltődött tartalommal. A site tizenkét részre tagolódik, egy-egy kirakathoz egy-egy siterész tartozik, melyeket a közös téma köt össze. A site és a kirakat egymást kiegészítve, de önállóan is müködőképes. Az installációkhoz tartozó oldalak, cselekvésre ösztönző, képekbol-szövegekből-hangokból álló kollázsok. Rejtett oldalakat készítettünk, amelyekre játékok, feladatok megoldásával vagy véletlenszerűen, esetleg szándékos kereséssel tud csak továbblépni az érdeklődő. Minél több időt tölt valaki az oldalakon, annál több informaciót kaphat és minél több figyelmet szentel az oldalak felkutatására - a kirakatokhoz hasonlóan - annál inkább belekerül a hallgatózó, leskelődő szerepébe. A website állandóan tartalmazza a projekt teljes dokumentációját; a kirakatkiállítások archívumát; egy kirakatgyűjteményt, amely egyrészt általunk készített és e-mailben kapott, talált kirakatfotókból áll, másrészt pedig képzőművészeti kirakatok gyűjteménye.
Megjegyzés: A site tartalmának teljes áttekintése órakat vesz igénybe.

Budapest, 2001. 03. 01.