Intermédia kutatási programok

Publikációk

Kutatási programok

A Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen az egyetlen, a rendszerváltás után létrejött, legújabb mûvészeti szak a médiamûvész diplomát nyújtó intermédia. A 2003-as évtõl az egyetem az Intermédia Tanszék megfelelõ elhelyezését biztosította s tervezi Intézetté alakítását, melyrõl egyetemi tanácsi határozat is született. Az új, létrejövõ Intermédia Intézet fontos egysége a Médiamûvészeti Kutatóközpont, melynek célja a tanszék eddigi kutatási és publikációs tevékenységének intenzív, rendszeres, szervezett munkává alakítása, a magyarországi médiamûvészet nemzetközi kontextusban történõ feldolgozása és publikálása. E munkát a C3 Alapítvánnyal megvalósuló kooperáció keretei segítik.
Az intermédián lezajlott és tervezett kutatási programok három nagy csoportba oszthatók: az új technológiák mûvészeti lehetõségei és fejlesztése; az eredmények alkalmazása az oktatásban és ezek nyilvános bemutatása; valamint a médiamûvészet elméleti-történeti háttere. A médiamûvészet és médiatörténet kutatása a tanszék kiemelt programja. Ugyancsak kiemelt feladat a jelenlegi és volt hallgatók bevonása a kutatásba, egy decentralizált vagy virtualizált, elsõsorban on-line kapcsolattartással mûködõ tartalomfejlesztõ munka kialakítása.

 

Megvalósult, részben, vagy teljes egészében lezárult, kutatási programok:

Kutatás a Művészetben ( Art /Research konferencia 2005. október 20-21.)
témavezetõ: Kisspál Szabolcs

publikáció: http://www.intermedia.c3.hu/~artresearch/

A Budapesti Őszi Fesztivállal közös nemzetközi szimpózium.

Előadók és társelőadók: Beke László, Erhardt Miklós, Erőss Nikolett, Mika Hannula (FI), Hornyik Sándor, Molnár Edit, Anne Nigten (NL), Peternák Miklós, Gertrud Sandqvist (SE), Henk Slager (NL), Sugár János, Szegedy-Maszák Zoltán, Szabados Árpád

 

Komplex művészeti kutatások a technika, a tudomány és a politika metszetében - Public/Street/Tactical

témavezető: Sugár János

publikáció: http://www.intermedia.c3.hu/pst

A komplex kutatási program keretében a 2004/2005-ös tanévben megindítottunk és továbbfejlesztettünk két kutatói weboldalt (public/street/tactical; imblog), továbbá megtartottunk 14 előadást, melyeket nyilvánosan is meghirdettünk és külső közönség is szép számban megjelent.

A közeljövőben megrendezésre kerülő Kotányi Attila szimpózium előkészítésének egy részét is elvégeztük.

Különösen sikeresnek tekinthető az együttműködés Halász Péterrel és Kukorelly Endrével, a nagymértékű hallgatói érdeklődés miatt mindkét előadóval a tervezettnél komolyabb, hosszabbtávú együttműködés alakult ki.

Az arra alkalmas eseményeket videón dokumentáltuk és archiváltuk, feldolgozásuk további munkát igényel.

 

A magyarországi médiamûvészet és történet forrásai.
(OTKA 1998-2001., T 026457)

A kutatás célja volt a magyarországi médiamûvészettel és történettel kapcsolatos források, mûvek, tárgyak, képi és egyéb dokumentumok feltárása, összegyûjtése, rendszerezése, hálózati és lehetõség szerint egyéb formában történõ publikálása elsõsorban az alábbi témakörökben: mozgóképtörténet különös tekintettel az experimentális filmre és videóra, a perspektíva, optikai leképzés, a mozi elõtörténete, a telekommunikáció (technika)történetének mûvészeti vonatkozási, a hazai médiamûvészet elõzményei, az új képfajták viszonya a tradícionális ábrázolási technikákhoz. Létrejött egy olyan médiaspecifikus, kronológiát, bibliográfiát, forrásjegyzékeket, reprodukciókat tartalmazó gyûjtemény, melynek feldolgozása és kiadása folyamatban van, elkészült és feltöltés alatt áll egy Internetes adatbázis, melynek fejlesztése és mûködtetése biztosított.

 

Interaktív multimédia a hálózati kommunikációban
(PFP 0731/1998.)

Az oktatás struktúráját átalakítottuk, s a képzési idõt e tárgyban négy évre terjesztettük ki. A program fókuszában az interaktív mûvészet, a hypermédia áll, melynek mellékágaként olyan speciális feladatok is a programba kerültek mint a digitális hang-kép és animáció.

 

Az interaktív médiumok új lehetõségei.
(1997)

Az interaktív médiumok megjelenése, fejtõdése, hálózati alkalmazása kitûnõ példa arra, hogy adott esetben a minimális technikai kondíciók biztosítása mellett is lehetséges kreatív, innovatív munka, egyéni és kollektív kutatási tevékenység. A létrejött mintapélda az intermédia website elsõ verziója, a korai hallgatói oldalakkal: http://www.intermedia.c3.hu

 

Kulturális kooperáció - mûvészet, tudomány, technika, oktatás.
(1996)

Elkészült az intermédia szak DLA-képzési alprogramja, mely a MKF egységes mesterképzési tervezetén belül került az akkreditációs bizottság elé, megvalósult a Tanszék kapcsolódása az internethez, az 1996/97-es tanévtõl a már három éve mûködõ multimédia oktatás mellett a képzés részévé vált a web-tervezés.

 

 

Tervezett, illetve folytatandó kutatások

 

Médiaművészet és médiatörténet

A digitális médiumok, interaktív multimédia, virtuális valóságok szerepe a művészetben és az oktatásban. (Az OTKA támogatásával 1997-ben megkezdett kutatási program folytatása, az egyetem kutatási keretének támogatására és a C3 Alapítvány közreműködésére alapozva.)

 

Médiaarcheológia. A technikai médiumok előtörténetéről.

A fotó, film, videó, az új kommunikációs technológiák felfedezése és elterjedése az élet minden területén, így a képzőművészetben is kikerülhetetlen változásokat eredményezett. A képkészítés ma már nem csupán a hivatásos képcsinálók sajátja, egyúttal a technikai képek kikerülhetetlenekké váltak azok számára is, akiknek képekkel korábban semmi dolguk sem volt. A képtörténeti paradigmaváltás nem járt együtt a képi tapasztalatok, a befogadási technikák hasonlóan gyors elterjedésével: a változások sebessége átalakította köznapi szokásainkat, időt sem hagyva a folyamatok megértésére. A mához vezető út rekonstrukciója ezért az egyik legfontosabb technika a jelen kaotikusnak tűnő képvilágában, kommunikációs labirintusában való tájékozódáshoz. A médiaarcheológia az elmúlt századokban gyakran tévútnak ítélt, elfelejthetőnek vélt, feljegyzésre alig méltatott felfedezések, hagyományok, tárgyak, eszközök, szokások, események újrarendezése által nyújthat útjelzőket e rekonstrukciós munkához.

 

Kép és mozgás

Az experimentális mozgóképkészítés története és új lehetőségei (Kutatási és archiválási terv) C3 – MKE Intermédia közös program

Első lépésben készül egy kibővített filmkataszter (1992-ig rendelkezésre áll) valamint a C3 által 1998-tól fejlesztett videokataszter elemzése

Korai computernanimációk összegyűjtése

Multimédia

Interaktív technikák (Dinamikus kép, nonlineáris szerkesztés, flash, új animációs technikák, virtuális valóságok 3D - future cinema)

Független műhelyek

 

Új eszközök, új interfészek – új kutatási technikák

analízis : az információ illetve jelenségek elemzése – vizualizáció, hangzóvá tétel és fordítások, modellezés, szimuláció. AI, tanuló rendszerek

információkezelés : adatbázisok, browserek, displayek, mindenféle prezentációs eszköz (hangszóró, printer, projektor, stb.)

folyamat-automatizálás : rajzológépek, kompozíciós, vágó-szerkesztő eszközök, effektgenerátorok

kapcsolat a fizikai világgal : szenzorok, input eszközök (mikrofon, szkenner, kamera, digitális fényképező), robotok, human interface, interaktív rendszerek – augmented reality

kommunikáció : telefon, televízió, rádió, internet, - a drótnélkülitől a szélessávú kapcsolatig

 

Művészet mint kutatás

Művészet mint tudomány – tudomány mint művészet adatbázis

A kísérlet dimenziója, mint a kutatással párhuzamos, a “tudás előállítása” c. alfejezet egy potenciális “az új kérdések, új ismeretek felfedezése, megjelenítése” c. részegysége.

Nemzetközi példák: Georg Winter - Forschugsgruppe

 

Előkészítés alatt az alábbi kutatási témák:

 

Digitális médiumok: az interpretáció formái

Tudományos képhasználat

Érzékelés: látás, mozgás

Képelmélet

Vizuális kultúra

Médiumanalízis: az egyközpontú, osztott műsorszórástól az interaktív televízióig

A magyar avant-garde az 1960-as évektől az 1980-as évekig

Kapcsolat művészeti területek között: képzőművészet és mozgókép, képzőművészet és irodalom