Számítógép-oktatás

Fernezelyi Márton, Györe-Szücs Sándor, Pásztor Erika Katalina, Szegedy- Maszák Zoltán

Kurzusok 1999-2000

Számítógép-archeológia: történet/alapok

Vezeti: Szegedy-Maszák Zoltán - Fernezelyi Márton
Az elsô évfolyam számára kötelezô kurzus
Idõpont: 1999. okt. 01.-nov 19. péntekenként 10.00-12.00 C3 auditórium

Automaták története az ókortól napjainkig, a számológépek fejlôdése a logika/matematika fényében, az elektronikus számítógép fejlôdése, a hardver és szoftver fejlôdéstörténete, operációs rendszerek története, programnyelvek-programozói felületek fejlôdése, a jelen számítógépes környezet kifejlôdésének története.

Irodalom:

 


Bevezetés az interaktív médiába

Vezeti: Szegedy-Maszák Zoltán - Fernezelyi Márton
Az elsô évfolyam számára kötelezô kurzus
Idõpont: 1999. nov 19.- péntekenként 10.00-12.00 C3 auditórium

A hálózat és a hypermédia létrejöttének okai és története, az internet és a WWW története, az interneten használható alkalmazások, elektronikus levelezés, FTP, Telnet, a HTML története és korszerû alkalmazásai, browserek/alkalmazói programok, a Streaming media/VRML/JAVA/JavaScript alkalmazások elôtörténete és lehetôségei.

Irodalom:

 


Multimédia alapismeretek

Vezeti: Györe-Szûcs Sándor
A második évfolyam számára kötelezô kurzus
Idõpont: péntekenként 10.00-12.00 MKF magasföldszint 7-8.

Az analóg-digitális átalakítók, az interaktív mutimédiában használható bemeti anyagok elôkészítése, illetve manipulációja, kép/hang/videó digitalizálása és szerkesztése/manipulációja, egyszerûbb interaktív alkalmazások készítése, hypermédia szerkesztôi környezetek, szoftver és hardverismeret.

 


Analóg és digitális: jelátalakítás és interakció - elmélet és gyakorlat

Vezeti: Szegedy-Maszák Zoltán - Fernezelyi Márton
A második évfolyam számára kötelezô kurzus
Idõpont: 1999. nov 24., dec. 01, dec.08.,dec. 15. - szerdánként 14.00-16.00 C3 auditórium

Az analóg és digitális jelátalakítás elmélete és gyakorlata, a digitális információ megjelenítésének lehetséges formái és korlátai. A digitális multimédia, az interaktivitás elméleti kérdései, interfészek, megjelenítõeszközök.


Interaktív rendszerek programozása

Vezeti: Györe-Szûcs Sándor
A harmadik és a negyedik évfolyam számára kötelezôen választható kurzus
Idõpont: péntekenként 12.00-14.00 MKF magasföldszint 7-8.
A kurzus idõpontja a résztvevõkkel való egyeztetés alapján módosulhat.

Multimédia alapismeretek, multimédia szerkesztôi rendszerek használata és programozása, összetett interaktív rendszerek kreatív használata.

 


Virtualitás és hypermédia

Vezeti: Szegedy-Maszák Zoltán
A harmadik és a negyedik évfolyam számára kötelezôen választható kurzus
Idõpont: szerdánként 12.00-14.00, C3 Auditórium.
A kurzus idõpontja a résztvevõkkel való egyeztetés alapján módosulhat.

A hypermédia nyújtotta lehetôségek és kihívások, virtuális valóságok és interaktivitás, kapcsolatok és tartalom, kontextus és megjelenés, VRML.

 


Haladó internet-technológiák

Vezeti: Fernezelyi Márton
A harmadik és a negyedik évfolyam számára kötelezôen választható kurzus
Idõpont: szerdánként 10.00-12.00, C3 Auditórium.
A kurzus idõpontja a résztvevõkkel való egyeztetés alapján módosulhat.

Az internetes alkalmazások új lehetoségei: JAVA/JavaScript/DHTML. Interaktív keretek és tartalom programozása internetes környezetben

 

Irodalom:

Digitális videó

Vezeti: Pásztor Erika Katalina
A harmadik és a negyedik évfolyam számára kötelezôen választható kurzus
Idõpont: péntekenként 14.15-16.00, MKF. magasföldszint 7-8.
A kurzus idõpontja a résztvevõkkel való egyeztetés alapján módosulhat.

A "digitális video" tecnikai kifejezés, nagyjából azokat az eszközöket értik ez alatt, amelyek a mozgóképet valamilyen digitális jellé alakítja, ezt rögzíti (tárolja), és formázza (feldolgozza), (esetleg) továbbítja. Vajon a mozgókép sajátosságait a technikai feltételek hogyan befolyásolják? Egyáltalán, van-e annak (mûvészi, alkotói) jelentõsége, hogy analóg (elektronikus) jellel vagy digitális adathalmazzal dolgozom? Milyen alkotói magatartás jellemzi a két fajta technológiát (különös tekintettel annak a képfeldolgozás - utómunka szakaszára)? A kurzus célja, hogy egy konkrét feladaton keresztül ezekre a kérdésekre mindenki - tapasztalati úton is bizonyított - válaszokat tudjon adni. A cél a "végtermék orientált" alkotói folyamat megfigyelése és a megvalósítás szervezése.

A kötelezõ feladat (gyakorlat):
"RÉTEGEK" (10 sec hosszú etüd)
3 vagy több rétegbõl összerakott valóság


A video - több különbözõ élõkép (valóság) részleteibõl áll össze úgy, hogy a kompozit kép (az eredmény) a rétegek közötti kapcsolatot evidens összefüggésnek mutatja be. A rétegekhez rendelt hangok, valamint az egész auditív kompozíció hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. A kompozit kép és a részek között legyen dramaturgiai kapcsolat is (az idõbeli folyamat írjon le valamilyen eseménysort, amely a részek és az egész összefüggéseit fejti ki - sztori!:-)))

Munkaterv:

Szükséges technika ismeret:
videofelvételek készítése, digitalizálása, képfeldolgozás: Photoshop + Premiere

A konzultációk formája: az egyes elképzelések, ötletek közös megbeszélése (prezentációja) az órán, mindenki jelenlétében. Novemberben - a pénteki órákon - a feladat megvalósításának különbözõ fázisait lehet bemutatni, technikai, kivitelezési és egyéb problémák megbeszélésére van lehetõség. Ezen kívül saját video-munkákat is lehet csinálni, de a konzultációs idõ nagy részét erre a konkrét feladatra szeretném felhasználni.