bookmark_borderKissPál Szabolcs: A műhegyektől a politikai vallásig (Magyar trilógia)


Oktatónk, KissPál Szabolcs ‘A műhegyektől a politikai vallásig (Magyar trilógia)’ című projektje június 4-étől teljes egészében elérhető online! A weboldal tartalmazza a projekt teljes anyagát, a kiállítások dokumentációit, az anyagról készült könyvet, valamint a további, kapcsolódó projektek dokumentációit.
https://fromfakemountainstofaith.eu/

‘From fake mountains to Faith (Hungarian Trilogy)’, the project of our teacher Szabolcs KissPál is fully available online since the 4th of June! The website contains all of the project’s materials, the documentation of the exhibitions, the book, and further connecting projects.
https://fromfakemountainstofaith.eu/

bookmark_borderKockázati tényező – Intermédia 2.0

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia szakja az 1990-es főiskolai diákforradalom hatására, hivatalosan 1993-ban, épp húsz évvel ezelőtt indult. Az Intermédia – az egyetemi szakok közül Magyarországon elsőként – a hagyományos akadémiai oktatás meghaladását tűzte ki céljául. Ennek fontos eleme volt a művészképzés kiterjesztése olyan műformák és művészeti technikák felé, amelyek a huszadik század modernista hagyományaiban és az új médiumok ’90-es évekbeli térnyerése nyomán jelentek meg. A tanszéken folyó oktatás külön hangsúlyt fektetett a hallgatók „felkészítésére egy aktív, kreatív jelenlétre az információs társadalom kulturális szféráiban, valamint a kognitív (megismerésre kész) művészi magatartás kutatására és támogatására”. Az első diplomaév (1998) óta végzett száznál is több hallgató közül sokan a hazai és nemzetközi kortárs képzőművészet meghatározó szereplőivé váltak, Csörgő Attilától és Szegedy-Maszák Zoltántól El-Hassan Rózáig, Erhardt Miklóstól Gróf Ferencig, Németh Hajnaltól Katarina Ševićig, Kaszás Tamástól Mécs Miklósig, Horváth Tibortól Szilágyi Kornélig – és a listát lehetne még folytatni.

A kiállítás egykori és jelenlegi hallgatók művein keresztül kívánja feldolgozni, illetve bemutatni az Intermédia története során kialakult művészeti gyakorlatok különféle irányait. A közel hatvan kiállított műre a műfajok és a médiumok igen változatos használata jellemző, az experimentális fotótól a videóig, a számítógép alapú médiaművektől az egyszerű konceptuális tárgyakig, a performansz-dokumentációtól az összetett közösségi projektekig. A tárlat célja annak feltérképezése, hogy a művészet – legtágabban értett – politikumának milyen formái rajzolódnak ki az egyes pozíciókon keresztül. A kiállításon szereplő munkák közös kérdése, hogy a művész miként értelmezi újra saját közösségi felelősségét és társadalmi szerepét, viszonyát a nyilvánossághoz, valamint tevékenységének közvetítő médiumához.

A kutatás, a kísérletezés, a dokumentálás és a beavatkozás különböző módszereit alkalmazó művek megidézik azt a gazdag elméleti és gyakorlati hagyományt, amely a nemzetközi kortárs művészet számos szegmense számára a mai napig meghatározó, és amelyet az Intermédia oktatási programja is közvetít. E hagyomány három forrásból táplálkozik: a huszadik század művészettörténetét erőteljesen befolyásoló technikai képalkotással kapcsolatos új művészeti formákra és kritikai elméletekre, a hatvanas évek paradigmaváltó társadalmi és művészeti mozgalmainak (szituacionizmus, Fluxus, konceptualizmus) hagyatékára, valamint a kilencvenes évektől jelentkező média- és újmédia-elméletek gondolatiságára (szubverzivitás, taktikus média, street art).

A MODEM harmadik emeletén 2013. június 22. és szeptember 15. között megrendezett kiállítást a földszinti installációs térben megvalósuló közösségi projektek kísérik. A tárlaton több mint negyven egyéni alkotó és hét képzőművészeti csoport mutatkozik be.

Kurátorok:
Kékesi Zoltán, KissPál Szabolcs

Kiállító művészek és csoportok:
A. Ádám József, Richard Aczel / Fernezelyi Márton / Langh Róbert / Szegedy-Maszák Zoltán, Áfrány Gábor, Bakos Gábor, Bálint Bence, Birkás Mónika, Bordás Boglárka, Bori Om, Bölcskey Miklós, Csörgő Attila, Csüllög András, Donka Gergely, El-Hassan Róza, Erhardt Miklós, Erlich Gábor, Esterházy Marcell, ex-artist’s collective, Fodor János, Gruppo Tökmag, Gutema Dávid, HINTS – Institute for Public Art, Horváth Katalin, Horváth Tibor, Igor és Ivan Buharov, Ipsics Barbara , K27, Karas David, KeFeNeF, Kis Judit, Korpononovics Roland, Kozma Éva, Kútvölgyi Léna, Lugosi Ágnes, Mécs Miklós, Mikulán Dávid, Murányi Mózes Márton, Németh Hajnal, Pers-Kovács Nóra, Petrovics Ákos, Rohánszky Bence, Ruszty László, Katarina Šević, Simon Zsuzsanna, Société Réaliste, Soós Károly, Sós József, Surányi Nóra, Szapu Dániel, Szécsényi-Nagy Lóránd, Szörényi Beatrix, Tésy Dániel, Tóth-Zs. Szabolcs, Tulisz Hajnalka

bookmark_borderA negyedik modell?

2013. április 17. és május 3. között egy négy részből álló beszélgetéssorozatra kerül sor a Labor Galériában, amelynek fókuszában az akkori Képzőművészeti Főiskolán 1990-ben lezajlott „diákforradalom”, a rendszerváltás óta eltelt időszak intézményi tapasztalatai, valamint a művészeti oktatás múlt- és jelenbeli modelljei állnak. Az 1990-es diákforradalom az oktatás részleges megújításán túl az Intermédia Tanszék megalapításához vezetett. A kezdetektől alternatív oktatási modellekkel kísérletező tanszék idén ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját, amire a beszélgetéssorozat szintén reflektálni kíván: miként értelmezhető a jelen perspektívájából az azóta eltelt időszak? Az élő eseményeket egy mini-kiállítás kíséri, amelyen néhány korabeli írásos és mozgóképes dokumentumot mutatunk be.

link a weboldal-dokumentációhoz

Szervezők: Kékesi Zoltán, KissPál Szabolcs
Közreműködők: Balázs Anna, Bene Zsófi, Csiszár Mátyás, Eörtzen Nagy Gergely, Erlich Gábor, Feigl Nóra, Juhász Anna, Karas David, Kenéz Réka, Lukács Viola, Márton Zsófi, Mucsi Emese, Pacsika Márton, Rechnitzer Zsófi, Salamon Júlia, Szalipszki Judit, Zékány Dia
Meghívottak: Bakos Gábor, Beke László, Keserue Zsolt, Király Judit, Khoór Lilla, Nagy Edina, Peternák Miklós, Révész László László, Sugár János, Szőke Annamária, Szoboszlai János, Szegedy-Maszák Zoltán

Az esemény az
IM20 – Húsz éves az Intermédia
programsorozat része