Tartalom / Contents Keresés az Intermedia-oldalakon / Search on the Intermedia sites Intermedia home

Bódy Gábor:

INFERMENTAL

Egy kinematografikus idôszaki kiadvány terve

A MAFILM K* szekciója a szellemi és a technológiai avantgard közti találkozásokat szervezi. Az utolsó 15 év experimentális filmje egy olyan határig jutott a megismerésben, amelyen túl individuális heroizmusba fullad, vagy megszûnik létezni. Az általános csapadéka a felismeréseknek, hogy a kinematográfia egy kultusz, amit állandóan újra kell éleszteni, és egy nyelv terjedelmének tágulása érdekében a kísérleteknek ki kell törniük a helyi és fesztivál-szubkultúrákból. Szükséges egy nemzetközi periodikum, amely a folyamatos publikálás lehetôségét kínálja. Egy ilyen periodikum összefoghatná az eddigi kísérleteket, és teret adhat az újaknak: hasonlóan egy nem lokalizált „Bauhaus" tevékenységéhez. Az alábbi területek lesznek kutatva:

1. Médium-kutatás

- super 8, elektronikus film, film és videókombinációk

- speciális optikai effektusok

- film-computerizáció

- nem hagyományos fényforrások

- holográfia

- 3D kép

- hangrész: synthesizer, a hang optikai manipulációja

2. Artikuláció-kutatás

- lineáris tagolás (montázs - példák és antimontázs - elméletek, szekvencia- analízisek, stb.)

- tagolás a képen belül (többszörös expozíciók, fényvágás, osztott képmezô stb.)

- új szegmentáló megoldások (a diafragmától és a maszkolástól az új optikai megoldásokig, mint egy lehetséges képírás interpunkciós jelei)

- a mozgókép logikája (szemiotikai tanulmányok)

3. Új funkciók

(Egy nyelv lehetséges funkciói - egy funkció lehetséges magyarázata)

A film szokásostól eltérô funkcióinak leírása, megragadása.

- házimozi (aktuális modell és analízis)

- önazonosítás (mozgó személyigazolvány képek, filmnaplók)

- vizuális retorika

- tudományos érvelés

- vallásos-kultikus funkciók

- mi a dokumentum?

- új funkciók feltalálása

- vizuális jóslás

4. Kultikus aktusok (aktuális kultuszok)

5. Lexikon

- Ha olyan filmfelvételt készítesz, vagy találsz, amilyet „még senki sem látott" - küldd el.

HANG:

az emberi hang-használat minden területén (1-5) mint beszéd, kommentár stb. A filmkészítés úgyszólván egyedüli lehetôségeket kínál arra, hogy egy nyelvet egy másik segítségével mintegy terápiás analízisnek vessük alá, leírjuk és interpretáljuk.1. A K szekció 1981 során az alábbi területeken készít elô kutatásokat:

A) technikai síkon:

  1. emberi burkolat és karosszéria
  2. elektromos és pirotechnikai világításkombinációk
  3. új mûtermi technológiák (environments, mozgás a térben)
  4. computer és synthetizer a hangtechnikában
  5. super/8 és videó technikák
B) módszertani síkon
  1. aktuális kultuszok
  2. valószínûségszámítás és computerizáció
  3. makro- és mikrokozmosz összefüggései
  4. kreatív antropológia, új ikonografikus típusok
  5. az affirmatív és denotatív sík megkülönböztetése a vizuális jelentés-rendszerbenKézirat. Németül megjelent: Infermental 1980-1986, katalógus 120-121. lap.

Munkásságáról: Bódy Gábor 1946-1985. Katalógus. Mûcsarnok 1987 Budapest

Tartalom / Contents Keresés az Intermedia-oldalakon / Search on the Intermedia sites Intermedia home