Tartalom / Contents Keresés az Intermedia-oldalakon / Search on the Intermedia sites Intermedia home

Médiatörténeti Szöveggyûjtemény / Textbook on media-history

The texts are available only in Hungarian


Peternák Miklós: Bevezetô
Moholy-Nagy László: A szelet-embertôl az egész emberig
Duchamp, Marcel: A teremtô aktus
Malevics, Kazimir: A tárgynélküli világ (részletek)
Bazin, André : A fénykép ontológiája.
Frizot, Michael: A szem nagy mûve: Étienne-Jules Marey (1830-1904)
Taft, Robert: Eadweard Muybridge munkássága
Vertov, Dziga: MI. Kiáltvány-változat. A filmszem.
Kassák Lajos: Az abszolút film.
Erdély Miklós: Mozgó jelentés. Zenei szervezés lehetôsége a filmben.
Prokop, Dieter: Moziimperializmus és filmesztétika
Knilli, Friedrich : Elôtanulmányok a filmszeminológiához
Metz, Christian: Történelem- discours. Jegyzetek két voyeurizmusról.
Ivanov, V.V.: Az idô kategóriájáról
Flusser, Vilém: Képeink
Paik, Nam June: Nem-idôbeli információ.
Davis, Douglas: Videó a hetvenes évek közepén: túl jobbon, balon és Duchampon
Grasskamp, Walter: Videó a mûvészetben és az életben.
Herzogenrath, Wulf: Videómûvészet. Új médium - de nem új stílus
Bódy Gábor: INFERMENTAL
Kultermann, Udo: Az intermedia meghatározása felé
Moles, Abraham: Intermedia mûvészet
Davis, Douglas: Édes Anarchia. Posztmodern kiáltvány
Flusser, Vilém: A TV szerepe a román forradalomban
Youngblood, Gene: Egy médium: a videó felnôtté válása és a kinematográfiai vállalkozás

Tartalom / Contents Keresés az Intermedia-oldalakon / Search on the Intermedia sites Intermedia home