2001/2002 tanév
programok, kurzusok

Peternák Miklós: Mûelemzés/alkotó elemzés
Tillmann József Attila: A technikai médiumok elmélete / Késõújkori keresztmetszetek
Sugár János: Médiatörténet
                    Mûtárgykészítés
Beke László: Kortárs mûvészet (1956 utáni mûvészet)
StAuby Tamás: Paralell-Kurzus/ Tanpálya-II. (XX.sz-i mûvészet)
Györe-Szûcs Sándor: Multimédia
Sebõk Zoltán: Általános médiatörténet/Filmtörténet (BBS, Toldi Mozi)
Györe-Szûcs Sándor: Multimédia
Fernezelyi Márton - Szegedy-Maszák Zoltán: Számológépes oktatás
Tálosi Gábor: Videó-gyakorlatok
Bakos Gábor - Zalka Imre: Fotó

vendégelõadások és programok

Rigó Mária: Filmvágási gyakorlat
Kupcsik Adrián: Flash animáció
Október 29. 16.00 Cesare Pietroiusti, az Oreste és a Not-Oreste tagja a Tanszéken mutatta be munkáit.
November 12. Allan Siegel videokurzusa a III. éves hallgatóknak
December 11. Barbier
Február 7. John Grzinich (USA): Termografikus szekvenciák - videó és zenei performansz (a C3-al közös rendezvény)
Február 14-március 10. Tömérdek belterjes mém farm - Kiállítás a Trafó Galériában, a tanszék hallgatóinak kezdeményezésére.
Február 21. A Münsteri Mûvészeti Akadémia hallagtói mutatták be munkáikat
 
Március 7. Albert Braun bemutatta a Politechnic of Fine Art, Media, Design intéményt és saját munkáit (FKSE vendégeként)
Április 7 - Május 5. EXIL csereprogram; Nizza - Budapest - Bréma - Marseille
Magyar résztvevõk: Katarina Sevic, Szörényi Beatrix
Május 15. Katarina Sevic és Szörényi Beatrix beszámolója az EXIL programról
Május 15 -29. A Cranbrook-i Egyetem vendéghallgatói: Aaron Anderson, Armon Means, Jessica Hayes, Robert Harrick
Június 23 - 30. "The new language" - workshop a kassai Technikai Egyetem mûvészeti fakultásának szervezésében. Résztvevõk: Katarina Sevic, Sebõ Ferenc
Intermédia diploma és felvételi

Intermedia diploma
Diplomázók: Fekete Géza Péter, Héra Judit, Kodolányi Sebestyén, Páris Ágnes Barabara, Surányi Miklós
Intermedia felvételi
Egei Árka Emô, Görög Ferenc Gábor, Haraszti Éva Georgina, Herendi Márton, Horváth Edina, Kalas Zsuzsanna Krisztina, Kárpáti Róbert, Kozma Éva, Petrovics Ákos, Soós Károly, Szabó Ágnes Evelin, Sztojánovits Andrea, Zádor Tamás
nyilvános bemutatók, projektek, konferenciák

Október 11 - november 10. Az egyetem kiállítása a marseille-i Képzõmûvészeti Egyetemen, a Tanszék hallgatóinak közremûködésével
November 29. Utolsó csepp fesztivál. Az Intermédia Tanszék bemutatkozása (vetítés és beszélgetés)
Május 26. Kalandok és Álmok - Fiatal Mûvészek Fesztiválja az Apáczai Kiadóban, a Tanszék hallgatóink videóbemutatója
Kulturintézetekkel közös programok


Október 24. 18.00 "Dögöljenek meg a mûvészek" Tadeusz Kantor színházi elõadásának videodokmentácója es beszélgetés (a BÖF-el közös szervezésben)90/91, 91/92, 92/93, 93/94, 94/95, 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 99/00, 00/01, 01/02, 02/03,