2002/2003 tanév
programok, kurzusok

Peternák Miklós: Mûelemzés/alkotó elemzés
Tillmann József Attila: A technikai médiumok elmélete / Késõújkori keresztmetszetek
Sugár János: Médiatörténet
                    Mûtárgykészítés
Beke László: Kortárs mûvészet (1956 utáni mûvészet)
StAuby Tamás: Paralell-Kurzus/ Tanpálya-II. (XX.sz-i mûvészet)
Sebõk Zoltán: Általános médiatörténet/Filmtörténet (BBS, Toldi Mozi)
Fernezelyi Márton - Szegedy-Maszák Zoltán: Számológépes oktatás
Tálosi Gábor: Videó-gyakorlatok
Bakos Gábor - Zalka Imre: Fotó

vendégelõadások és programok

Rigó Mária: Filmvágási gyakorlat
Németh Ilona: Mûtárgykészítés konzultáció
KissPál Szabolcs: Videókonzultáció
Február 10 -14. Ivan Ladislav Galeta egyhetes kurzusa a tanszéken.
Március 24. Patrick Bani (Nizza - Villa Arson) bemutatója.
Április - május 4. EXIL Csereprogram: Marseille - Bréma - Budapest -Nizza. Résztvevõk a tanszék képviseletében: Fodor János, Sárai Borbála
Intermédia diploma és felvételi

Intermedia diploma
Diplomázók: Bodó Nagy Sándor, Esterházy Marcell, Horváth Tibor, Kaszás Tamás Tibor, Lendvai Ádám
Intermedia felvételi
Áfrány Gábor, Eln Iván, Gáll András, Jófejû István, Kiss Richard, Kovács Tamás, Kútvölgyi Léna Petra, Lix Péter, Mag Krisztina Szilvia, Mezei István, Németh Attila, Orbán Gergely Kristóf, Szauder Dávid, Tóth-Zs. Szabolcs
nyilvános bemutatók, projektek, konferenciák

Október 17-november 18. Látás kiállítás (Mûcsarnok). A tanszék hallgató közül kiállító: Hitka Viktória, Huszár Katalin, Modor Viktória (II. évf.), Pásti Katalin, Sárai Borbála (III. évf.)
November 5 Tudomány Napja - Látás - a nézõk szemszögébõl
Elõadások és beszélgetés a látáskutatás valamint a kortárs képzõmûvészet kapcsolatáról a Mûcsarnokban rendezett kiállítás kapcsán.
A Tanszék rendezvénye a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Vetítõjében
Március 29. Cinema Balzac - Párizs, Rövid és Kísérleti filmek fesztiválja, a tanszéken készült videók szereplésével.
Március 29. Trafó - Emergendsee rövidfilmfesztivál.
Résztvevõk a tanszékõl: Lendvai Ádám, Viktorin Krisztián, Sárai Borbála
Április 29-30. A kortárs mûvészet oktatásának kérdései - Konferencia az ELTE BTK Mûvészettörténeti Intézete Legújabbkori Tanszékével közös lebonyolításban.
Elõadók: Beke László, Károlyi Zsigmond, Sturcz János, Kõnig Frigyes, Petrányi Zsolt, Rényi András, Bak Imre, Peternák Miklós, Körösényi Tamás, Szõke Annamária

Május 19-június 22. Tanszéki kiállítás
Május 26. ELTE BTK Mûvészettörténeti Intézete Legújabbkori Tanszékkének hallgatóinak szakmai beszámolója az Intermédia Tanszékkel közös feladatokról.
Ebbõl Orosz Márton tanulmánya az exindexeben (lesz)

90/91, 91/92, 92/93, 93/94, 94/95, 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 99/00, 00/01, 01/02, 02/03