On-line oktatóanyagok


Langh Róbert: CD-ROM-ok Director-os fejlesztői környezetben
Az oldal megtekintéséhez Shockwave Player szükséges, ami ingyenesen letölthető a Macromedia oldaláról.

Médiatörténeti szöveggyûjtemény I.
  Peternák Miklós: Bevezetô
Moholy-Nagy László: A szelet-embertôl az egész emberig
Duchamp, Marcel: A teremtô aktus
Malevics, Kazimir: A tárgynélküli világ (részletek)
Bazin, André : A fénykép ontológiája.
Frizot, Michael: A szem nagy mûve: Étienne-Jules Marey (1830-1904)
Taft, Robert: Eadweard Muybridge munkássága
Vertov, Dziga: MI. Kiáltvány-változat. A filmszem.
Kassák Lajos: Az abszolút film.
Erdély Miklós: Mozgó jelentés. Zenei szervezés lehetôsége a filmben.
Prokop, Dieter: Moziimperializmus és filmesztétika
Knilli, Friedrich : Elôtanulmányok a filmszeminológiához
Metz, Christian: Történelem- discours. Jegyzetek két voyeurizmusról.
Ivanov, V.V.: Az idô kategóriájáról
Flusser, Vilém: Képeink
Paik, Nam June: Nem-idôbeli információ.
Davis, Douglas: Videó a hetvenes évek közepén: túl jobbon, balon és Duchampon
Grasskamp, Walter: Videó a mûvészetben és az életben.
Herzogenrath, Wulf: Videómûvészet. Új médium - de nem új stílus
Bódy Gábor: INFERMENTAL
Kultermann, Udo: Az intermedia meghatározása felé
Moles, Abraham: Intermedia mûvészet
Davis, Douglas: Édes Anarchia. Posztmodern kiáltvány
Flusser, Vilém: A TV szerepe a román forradalomban
Youngblood, Gene: Egy médium: a videó felnôtté válása és a kinematográfiai vállalkozásA számítógépes oktatáshoz kapcsolódó oktatóanyagok:
  Bevezetés a számítógépek történetébe
E. A. Poe: Maelzel sakkjátékosa
Tarján Rezsô: Gondolkodó gépek
Számítástechnika történet készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc
Számítógép alapismeretek
Net-art szemelvények
Hypertext+Multimédia (ARTPOOL)
Mi az internet? (MEK)
Nagy Internet-kalauz (MEK)
Unix alapismeretek
Almási Pál: Hogyan szerkesszünk HTML-lapokat?
http://www.macromedia.com/software/director/resources/understanding/

 

SZÉKELY BERTALAN MOZGÁSTANULMÁNYAI
Magyar Képzomuvészeti Foiskola -Balassi Kiadó - Tartóshullám Budapest, 1992.
(A kiadvány megjelent a Magyar Képzomuvészeti Foiskola Barcsay Termében 1992. március 20. és április 18. között megrendezett, azonos címu kiállítás alkalmából.)