Intermédia kreditrendszerû kurzusbeosztás


I. Intermedia gyakorlati kurzusok - Szakmai gyakorlati tárgyak

A tantervi hálóban "kötelezô szakmai gyakorlati alapismeretek" néven jelzett tantárgycsoport jelenti az intermédia szak gyakorlati oktatási programjainak összességét. A gyakorlati képzés a teljes tanulmányi idô alatt kötelezô mûtermi munkából, a II-III-IV. évfolyam elsô szemeszteréhez tartozó kötelezô mûvésztelepi gyakorlatokból, illetve a tanszék által meghirdetett gyakorlati kurzusokból áll.

Az alábbiakban megtalálhatók a kurzusok, kreditpontok leírása, illetve a következô szemeszterekben tervezett kurzusok listája.


A diploma megszerzéséhez szükséges 146 gyakorlati kredit. Ebbôl 52 a kötelezô mûtermi gyakorlatok során szerezhetô meg. A fennmaradó 92 kreditbôl 44-et az alábbi kurzusokból tetszés szerint, 52-t pedig az alábbi felosztásnak megfelelôen kell megszerezzen minden hallgató.


tárgy minimum kredit
rajz 4
fotó (a fotótechnikai gyakorlatok 1-2, illetve a fotó 1-2 kurzusokból összeválogatva) 8
videó 4
számítógép (szabadon összeválogatva a számítógéptörténet, webtervezési alapismeretek, programozástechnika 1-2, dtp alapismeretek 1-2, multimédia fejlesztés 1-2, kreatív számítógépes gyakorlatok címû kurzusokból) 4
alkotó elemzés 12
mûtárgykészítés 12
összesen: 44


Intermédia gyakorlati kurzusok

Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes kurzusokért kapható kreditpontokat, illetve az egymásra épülő kurzusok esetén azok felvételének feltételeit. (A "feltétel" oszlop jelzi, hogy milyen előtanulmányok teljesítése esetén vehető fel a kurzus.)


kurzus
kreditpont
feltétel
többször felvehetõ
alkotó elemzés 1
3
  igen
alkotó elemzés 2
3
alkotó elemzés 1 igen
mûtárgykészítés 1
3
  igen
mûtárgykészítés 2
3
mûtárgykészítés 1 igen
rajz 1
2
   
rajz 2
2
rajz 1  
videó 1
2
   
videó 2
2
videó 1  
videó 3
5
videó 2 igen
videó 4
5
videó 3 igen
fotó 1
2
   
fotó 2
2
fotó 1  
fotótechnikai gyakorlatok 1
2
  igen
fotótechnikai gyakorlatok 2
2
fotótechnikai gyakorlatok 1 igen
hagyományos filmkészítés 1
2
  igen
számítógép-történet
2
   
webtervezési alapismeretek
2
számítógép-történet  
programozás-technika 1
5
   
programozás-technika 2
5
programozás-technika 1  
dtp alapismeretek 1
2
   
dtp alapismeretek 2
2
dtp alapismeretek 1  
multimédia 1 
5
   
multimédia 2
5
multimédia 1 igen
kreatív számítógépes gyakorlatok
5
programozás-technika 2 multimédia 2 igen
Színházi gyakorlatok
4
  igen
Művészet és autonómia
2
  igenTervezett kurzusok

Az alábbi táblázat tájékoztató jellegû, a meghirdetett kurzusok abban az esetben indulnak el az itt megadott tervezett idôpontokban, amennyiben arra legalább 5 hallgató jelentkezik a szemeszter elsô hetében.

alkotó elemzés 1 minden évben az ôszi szemeszterben
alkotó elemzés 2 minden évben a tavaszi szemeszterben
mûtárgykészítés 1 minden évben az ôszi szemeszterben
mûtárgykészítés 2 minden évben a tavaszi szemeszterben
rajz 1 minden évben az ôszi szemeszterben
rajz 2 minden évben a tavaszi szemeszterben
videó 1 minden évben a tavaszi szemeszterben
videó 2 minden évben az ôszi szemeszterben
videó 3 minden évben a tavaszi szemeszterben
videó 4 minden évben az ôszi szemeszterben
foto 1 minden évben az ôszi szemeszterben
foto 2 minden évben a tavaszi szemeszterben
fototechnikai gyakorlatok  minden szemeszterben
hagyományos filmkészítés  minden szemeszterben
számítógéptörténet minden évben az ôszi szemeszterben
Webtervezési alapismeretek minden évben a tavaszi szemeszterben
programozástechnika 1 minden évben az ôszi szemeszterben
programozástechnika 2 minden évben a tavaszi szemeszterben
Dtp alapismeretek 1 minden évben az ôszi szemeszterben
dtp alapismeretek 2 minden évben a tavaszi szemeszterben
multimédia 1 minden évben az ôszi szemeszterben
multimédia 2 minden évben a tavaszi szemeszterben
kreatív számítógépes gyakorlatok minden szemeszterben
Színházi gyakorlatok minden szemeszterben
Művészet és autonómia minden szemeszterbenII. Szakmai elméleti tárgyak


Az Intermedia Tanszék által meghirdetett kurzusok

kurzus
félév
megszerzendõ kredit
A technikai médiumok elmélete (szigorlati tárgy) 8 16
Általános médiatörténet 2 4
A XX. sz.-i mûvészet története és elmélete 6 6
Médiatörténet I. 4 8
Médiatörténet II. (B.B.S.) 2 8

Az Egyetem által hirdetett kurzusok


kurzus
félév
megszerzendõ kredit
Mûvészettörténet 10 20
Média mûvészettörténet 2 4
Mûvészet és autonómia 2 2
MiniDV kurzus 2 2
Szövegelemzés 2 2